جستجوی پیشرفته ملکتهران - خانه/ویلایی - خرید و فروش تهران - تهران - فشم - خانه/ویلایی - خرید و فروش
تهران
فشم
خرید و فروش
متراژ: 140 متر
قیمت کل: 340 تومان
قیمت هر متر: تومان

مازندران - خانه/ویلایی - خرید و فروش مازندران - نوشهر - چلک - خانه/ویلایی - خرید و فروش
نوشهر
چلک
خرید و فروش
متراژ: 170 متر
قیمت کل: 850 تومان
قیمت هر متر: تومان

مازندران - خانه/ویلایی - خرید و فروش مازندران - نوشهر - - خانه/ویلایی - خرید و فروش
نوشهر

خرید و فروش
متراژ: 330 متر
قیمت کل: 450 تومان
قیمت هر متر: تومان

مازندران - خانه/ویلایی - خرید و فروش مازندران - نوشهر - چلک - خانه/ویلایی - خرید و فروش
نوشهر
چلک
خرید و فروش
متراژ: 110 متر
قیمت کل: 450 تومان
قیمت هر متر: 1000000 تومان

مازندران - آپارتمان مسکونی - خرید و فروش مازندران - نوشهر - چلک - آپارتمان مسکونی - خرید و فروش
نوشهر
چلک
خرید و فروش
متراژ: 120 متر
قیمت کل: 240 تومان
قیمت هر متر: 1000000 تومان

یکدستگاه آپارتمان با موقعیت اداری در بهترین نقطه میدان شهدا
کرج
میدان شهدا
خرید و فروش
متراژ: 87 متر
قیمت کل: 348000000 تومان
قیمت هر متر: 4000000 تومان

آپارتمان واحد 79 متری در طالقانی جنوبی
کرج
طالقانی جنوبی
رهن و اجاره
متراژ: 79 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 143 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 143 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5800000 تومان

آپارتمان واحد 143 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 143 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5800000 تومان

آپارتمان واحد 187 متری نوساز در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 178 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 7500000 تومان

آپارتمان واحد 92 متری در مهرشهر - فقط معاوضه
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 92 متر
قیمت کل: 600000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 180 تری در عظیمیه - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 180 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 130 متری در عظیمیه
کرج
فردیس
رهن و اجاره
متراژ: 130 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 100 متری در عظیمیه - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 100 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 150 متری در عظیمیه - با تخفیف
کرج
عظیمیه
خرید و فروش
متراژ: 150 متر
قیمت کل: 975000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 95 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
خرید و فروش
متراژ: 95 متر
قیمت کل: 275000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 85 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 85 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 84 متری در عظیمیه - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 84 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 58 متری در عظیمیه - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 58 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 83 متری در میدان نبوت
کرج
میدان نبوت
خرید و فروش
متراژ: 83 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4000000 تومان

آپارتمان واحد 95 متری در بلوار امام رضا
کرج
بلوار امام رضا
خرید و فروش
متراژ: 95 متر
قیمت کل: 375000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 85 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 85 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 95 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 95 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 127 متری در گوهردشت - با تخفیف
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 127 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 3900000 تومان

آپارتمان واحد 109 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 109 متر
قیمت کل: 6000000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 82 متری در مطهری
کرج
مطهری
خرید و فروش
متراژ: 82 متر
قیمت کل: 310000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 95 متری نوساز در مطهری - با تخفیف
کرج
مطهری
خرید و فروش
متراژ: 95 متر
قیمت کل: 335000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد های 102 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 102 متر
قیمت کل: 580000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 165 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 165 متر
قیمت کل: 940000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 125 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 125 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان