مشخصات مالك
مالك:   ايميل:
تلفن اول:   تلفن دوم:
مشخصات ملك
كشور: استان:
شهر: منطقه/محدوده:
متراژ/بنای مفید: متر مربع     مساحت:
نوع واگذاری: کاربری ملک:
ودیعه: اجاره:
قیمت بک متر: قیمت کل:    
آدرس:  
كد پستي:
متعلقات :    

توضيحات تكميلي :
تاريخ ثبت : 1400/07/24
ip شما: 3.83.187.254
عکس
Show another code